Jul 16, 2019   2:03 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Opatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskách
Title of topic in English: Measures to limit cracks in concrete mat foundation
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Concrete Structures and Bridges - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Summary: Pri zhotovovaní budov sa rozšírilo zakladanie na vodonepriepustných betónových konštrukciách - bielych vaniach. Počas tuhnutia a tvrdnutia betónu vznikajú pretvorenia od teplotných rozdielov, ktoré vyvolávajú vznik presakujúcich trhlín v základovej doske. V rámci bakalárskej sa budú analyzovať technologické opatrenia na obmedzenie vzniku a šírky týchto trhlín, resp. možnosti ich dodatočného utesnenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IKD Structural and Transportation Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.