17. 8. 2019  16:40 Milica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Opatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskách
Název tématu anglicky: Measures to limit cracks in concrete mat foundation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Abstrakt: Pri zhotovovaní budov sa rozšírilo zakladanie na vodonepriepustných betónových konštrukciách - bielych vaniach. Počas tuhnutia a tvrdnutia betónu vznikajú pretvorenia od teplotných rozdielov, ktoré vyvolávajú vznik presakujúcich trhlín v základovej doske. V rámci bakalárskej sa budú analyzovať technologické opatrenia na obmedzenie vzniku a šírky týchto trhlín, resp. možnosti ich dodatočného utesnenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.