26. 8. 2019  2:30 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Opatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskách
Názov témy anglicky: Measures to limit cracks in concrete mat foundation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Abstrakt: Pri zhotovovaní budov sa rozšírilo zakladanie na vodonepriepustných betónových konštrukciách - bielych vaniach. Počas tuhnutia a tvrdnutia betónu vznikajú pretvorenia od teplotných rozdielov, ktoré vyvolávajú vznik presakujúcich trhlín v základovej doske. V rámci bakalárskej sa budú analyzovať technologické opatrenia na obmedzenie vzniku a šírky týchto trhlín, resp. možnosti ich dodatočného utesnenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.