Aug 20, 2019   2:40 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Title of topic in English: Improvement of subsoil using stone columns
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Summary: V súčasnosti sa na Slovensku zhotovuje množstvo rôznych priemyselných hál, skladov a komplexov budov, ktoré je často najvhodnejšie zakladať metódou zlepšovania podložia. Výpočtové metódy, ktoré sa u nás používajú sú často veľmi zjednodušené a niektoré posúdenia medzných stavov sa takmer úplne vynechávajú. Diplomová práca bude zameraná na návrh založenia premyslenej haly metódou zlepšovania podložia použitím štrkových pilierov. Posúdenie základovej konštrukcie bude obsahovať všetky potrebné posúdenia medzných stavov únosnosti a používateľnosti, ktoré si vyžadujú aktuálne európske normy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.