Jul 20, 2019   9:16 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diely
Title of topic in English: Proposal of shearing tool for cutting off gating system of thermoplastic part
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Róbert Sobota, PhD.
Summary: Študent bude navrhovať strižný nástroj na oddeľovanie vtokovej sústavy na vybranom termoplastickom diely. Tento dielec sa vyrába technológiou dvojkomponentného vstrekovania s využitím 6-oseho robota vo firme Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. Kočovce. V práci v kapitolách popíše profil spoločnosti, technológie spracovania plastov, hlavne používané v danej spoločnosti, ďalej popíše strižné nástroje a nakoniec navrhne nástroj na strihanie vtokovej sústavy. Téma je určená pre konkrétneho študenta. Body zadania: 1 Profil spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. 2 Rozdelenie plastov a technológia spracovania plastov 3 Technológia strihania a strižné nástroje 4 Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VTE Manufacturing Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.