13. 8. 2020  2:07 Ľubomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kompozity na báze magnetických plnív a kaučukových matríc
Názov témy anglicky: Composites based on magnetic fillers and rubber matrices
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Abstrakt:
Náplňou práce bude príprava elastomérnych magnetických kompozitov. Sledovať sa bude vplyv magneticky aktívneho plniva na sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti kompozitov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméry
I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.