Jun 20, 2019   0:50 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
Title of topic in English: Selected parts of construction and technological preparation of buildings
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Summary: Stavebno-technologický projekt - realizačný - pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska - identifikačné údaje - charakteristika staveniska - charakteristika stavby - postup výstavby - zariadenia staveniska - ochrana životného prostredia pri výstavbe - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - požiarna ochrana staveniska - termínové podmienky realizácie stavby 1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby 1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špecifický problém súvisiaci so zadanou stavbou vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1(poster)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TS Building Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.