17. 2. 2020  8:18 Miloslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu vo vybranom podniku
Názov témy anglicky: Assessment of the fire hazard of settled and dispersed dust in the selected plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Abstrakt: Meranie výbuchových charakteristík (výbuchový tlak, DMV, maximálna rýchlosť nárastu tlaku) vybraného druhu potravinárskeho prachu vo výbuchovej komore KV 150 M.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.