16. 6. 2019  19:21 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestský úrad Sládkovičovo
Názov témy anglicky: Town hall Sládkovičovo
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je obnova a dostavba jestvujúceho objektu bývalého kultúrneho domu v Sládkovičove a zmena jeho funkčného využitia na sídlo Mestského úradu. Diplomant navrhne polyfunkčnú náplň navrhovaného areálu. Súčasťou práce bude i návrh hlavného námestia pred objektom s prezentovaním možností jeho kreatívneho využitia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.