18. 6. 2019  9:13 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Multifunkčná športová hala
Názov témy anglicky: Multifunctional sports hall
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Abstrakt: Vypracovanie realizačného projektu na základe projektu pre vydanie stavebného povolenia - Vyhodnotenie viacerých konštrukčných variant z hľadiska potreby energie na vykurovanie a chladenie a z hľadiska očakávanej kvality vnútorného prostredia - Posúdenie detailov z tepelno technického hľadiska - Vyhodnotenie energetickej hospodárnosti budovy s dosiahnutím požadovaného štandarduObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.