16. 10. 2019  6:53 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh formy pre odstredivé liatie s vertikálnou osou rotácie
Názov témy anglicky: Design of mold for vertical centrifugal casting.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná ná návrh formy pre odstredivé liatie s vertikálnou osou rotácie. Body zadania: 1. Spracovanie literárneho prehľadu k zadanej problematike. 2. Návrh formy pre odliatie konkrétneho odliatku metódou odstredivého liatia s vertikálnou osou rotácie. 3. Spracovanie dokumentácie vo vybranom CAD softvéri.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.