27. 5. 2019  3:27 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh formy pre odstredivé liatie s vertikálnou osou rotácie
Názov témy anglicky: Design of mold for vertical centrifugal casting.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná ná návrh formy pre odstredivé liatie s vertikálnou osou rotácie. Body zadania: 1. Spracovanie literárneho prehľadu k zadanej problematike. 2. Návrh formy pre odliatie konkrétneho odliatku metódou odstredivého liatia s vertikálnou osou rotácie. 3. Spracovanie dokumentácie vo vybranom CAD softvéri.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.