Oct 16, 2019   4:07 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Projekt modernizácie laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MtF STU v Trnave
Title of topic in English: Project for modernization of laboratory for technological tests of molding mixtures at MtF STU Trnava
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Summary: Diplomová práca bude zameraná na vytvorenie návrhu modernizácie vybavenia v priestoroch laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MTF STU v Trnave. Študent bude musieť pri návrhu projektu prihliadať na potrebyvyučovacieho procesu, výskumné aktivity na MTF STU Trnava a potreby trhu vo vedecko-výskumnej oblasti. Hlavné body projektu: 1. Opísanie súčasného stavu - možnosti využitia súčasného strojového vybavenia laboratória. 2. Definovanie cieľov projektu. 3. Špecifikovanie jednotlivých úloh za účelom dosiahnutia definovaných cieľov projektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VTVM Production Technologies and Production Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.