19. 8. 2019  10:16 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby:
Názov témy anglicky: Selected parts of pre-construction preparation of the site:
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Briatka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Briatka, PhD.
Abstrakt: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska – identifikačné údaje – charakteristika staveniska – charakteristika stavby – postup výstavby – zariadenia staveniska – ochrana životného prostredia pri výstavbe – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – požiarna ochrana staveniska – termínové podmienky realizácie stavby 1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby 1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špeciálna tém: Súčasťou zadania je aj vypracovanie postra so stavebno-technickým riešením stavby s týmto obsahom: pôdorys typického podlažia, rezy, pohľady, situácia širších vzťahovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TS technológia stavieb-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.