22. 8. 2019  7:00 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko
Názov témy anglicky: Establishment of an OSH plan for a selected workplace
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Abstrakt: Práce bude zameraná na zostavenie plánu BOZP pre pracovisko ktoré si študent sám vyberie. Plán BOZP musí byť zostavený v súlade s príslušnou legislatívou v tejto oblasti. Dôležitou súčasťou je aj praktické využitie zostaveného plánu na zvolenom pracovisku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IBE integrovaná bezpečnosť-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.