8. 12. 2019  1:07 Marína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Technické múzeum
Název tématu anglicky: Technical museum
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Abstrakt: Grafická časť - Situácia M 1:200 - Pôdorysy M 1:50, (1:100): 1. PP, 1. NP, typické podlažie - Rezy M 1:50, (1:100): pozdĺžny, priečny - Pohľady M 1:100 - Vybrané detaily (napr. obalového plášťa a pod.) - Poster (700x1000 mm) Textová časť - Súhrnná technická správa - Stavebnofyzikálne posúdenia konštrukcií a priestorov určené vedúcim diplomovej práce - Výpočet potreby tepla na vykurovanieOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.