21. 10. 2019  10:24 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Technické múzeum
Názov témy anglicky: Technical museum
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Abstrakt: Grafická časť - Situácia M 1:200 - Pôdorysy M 1:50, (1:100): 1. PP, 1. NP, typické podlažie - Rezy M 1:50, (1:100): pozdĺžny, priečny - Pohľady M 1:100 - Vybrané detaily (napr. obalového plášťa a pod.) - Poster (700x1000 mm) Textová časť - Súhrnná technická správa - Stavebnofyzikálne posúdenia konštrukcií a priestorov určené vedúcim diplomovej práce - Výpočet potreby tepla na vykurovanieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.