Jul 23, 2019   8:28 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Honeypot (2018/19)
Title of topic in English: Honeypot
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Summary: V dnešnej dobe nám do domácnosti prenikaju rôzne ziariadenia pripojené do siete, tzv. fenomén internetu vecí. Je potrebné a až žiadúce vedieť včas identifikovať hrozby sposobené nedbanlivosťou pri nastavovaní alebo chybou v systéme. Aj na takuto identifikáciu hrozieb slúžia IDS systémy a malou časťou z nich sú honeypot-y. Cieľom práce je zoznámiť sa s metódami detekovania útokov v sieti s využitím honeypot-ov. Úlohy: 1. Naštudujte, popíšte a kategorizujte honeypot-y. 2. Navrhnite a naimplementujte nízko-interaktívne honeypot a honeynet. 3. Vyhodnoťte stupeň ochrany poskytnutý hoeypot-om a honeynet-om. 4. Porovnajte vaše riešenie s už existujúcimi riešeniami. Vedúci: Ing. Peter MinarovskýLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.