16. 9. 2019  6:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Honeypot (2018/19)
Názov témy anglicky: Honeypot
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Abstrakt: V dnešnej dobe nám do domácnosti prenikaju rôzne ziariadenia pripojené do siete, tzv. fenomén internetu vecí. Je potrebné a až žiadúce vedieť včas identifikovať hrozby sposobené nedbanlivosťou pri nastavovaní alebo chybou v systéme. Aj na takuto identifikáciu hrozieb slúžia IDS systémy a malou časťou z nich sú honeypot-y. Cieľom práce je zoznámiť sa s metódami detekovania útokov v sieti s využitím honeypot-ov. Úlohy: 1. Naštudujte, popíšte a kategorizujte honeypot-y. 2. Navrhnite a naimplementujte nízko-interaktívne honeypot a honeynet. 3. Vyhodnoťte stupeň ochrany poskytnutý hoeypot-om a honeynet-om. 4. Porovnajte vaše riešenie s už existujúcimi riešeniami. Vedúci: Ing. Peter MinarovskýObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.