Jul 21, 2019   10:45 a.m. Daniel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh základnej školy v nízkoenergetickom štandarde.
Title of topic in English: Design of elementary school in a low energy standard.
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Summary: - Navrhnúť nový konštrukčný koncept do reálnej situácie. - Využitie ekologických materiálov - Návrh dizajnu s rešpektovaním minimálnych finančných nákladov. - Zrealizovanie reálneho energetického auditu – spotreba energie. - Využitie alt. prírodných zdrojov - Výpočet predpokladaných investícií a návratnosti - Posúdenia STN 73 0540-2: 2012 - Iné...Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AKP Building Constructions and Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.