20. 7. 2019  11:25 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh základnej školy v nízkoenergetickom štandarde.
Název tématu anglicky: Design of elementary school in a low energy standard.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Abstrakt: - Navrhnúť nový konštrukčný koncept do reálnej situácie. - Využitie ekologických materiálov - Návrh dizajnu s rešpektovaním minimálnych finančných nákladov. - Zrealizovanie reálneho energetického auditu – spotreba energie. - Využitie alt. prírodných zdrojov - Výpočet predpokladaných investícií a návratnosti - Posúdenia STN 73 0540-2: 2012 - Iné...Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.