18. 7. 2019  0:24 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh základnej školy v nízkoenergetickom štandarde.
Názov témy anglicky: Design of elementary school in a low energy standard.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Abstrakt: - Navrhnúť nový konštrukčný koncept do reálnej situácie. - Využitie ekologických materiálov - Návrh dizajnu s rešpektovaním minimálnych finančných nákladov. - Zrealizovanie reálneho energetického auditu – spotreba energie. - Využitie alt. prírodných zdrojov - Výpočet predpokladaných investícií a návratnosti - Posúdenia STN 73 0540-2: 2012 - Iné...Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.