19. 10. 2019  7:06 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská
Názov témy anglicky: Quality monitoring of shear surface when shearing of cages for needle roller bearings
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Abstrakt: BP rieši problematiku kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská vyrábané vo firme Schaeffler Skalica spol. s r.o. Cieľom práce bude navrhnúť možné úpravy akceptované vo firme za účelom zvýšenia kvality strižnej plochy. (miesto riešenia: Schaeffler Skalica spol. s r.o. ÚVTE MTF) Body zadania: 1 Opis problému pri strihaní klietok pre ihlové ložiská vo firme Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 2 Teoretické základy strižného procesu, kvalita a nekvalita strižnej plochy 3 Spracovanie návrhu možných úprav na zvýšenie kvality strižnej plochy pri strihaní klietky Téma je určená pre študenta formy DKM: Lukáš VaculaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.