Jul 20, 2019   10:28 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozpoznávanie objektov na videu
Title of topic in English: Object recognition in video
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Summary: Cieľom práce je detekcia objektu vo videu. Úlohou diplomanta je spracovanie videa a následne jeho analýza. Študent musí získať poznatky o dynamickom spracovaní videa, ktoré neskôr využije pri rozpoznávaní objektov. Naštudovanie si problematiky detekcie objektu zo série snímok. Navrhnutie riešenia na základe získaných poznatkov. Implementácia systému a overenie systému na referenčnej databáze. Diskusia ku získaným výsledkom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.