Oct 21, 2019   10:03 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh lisovacieho postupového nástroja pre výrobu vnútorného krúžku ložiska využitím FEM simulácie
Title of topic in English: Design of progressive press tool for the production of a bearing inner ring using FEM simulation
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Summary: Obsahom diplomovej práce je spracovanie návrhu možných úprav lisovacieho postupového nástroja pre konkrétny typorozmer vnútorného ložiskového krúžku. Možné úpravy lisovacieho nástroja sa budú opierať o FEM simuláciu procesu ťahania postupovým nástrojom bez kalibrovania a s kalibrovaním. Body zadania DP 1. Profil spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. 2. Teoretické základy procesu ťahania, strihania a kalibrovania, využívaných pri výrobe vnútorného krúžku ložiska 3. Opis problému výroby vnútorného krúžku ložiska vo firme Schaeffler Skalica spol. s r.o. 4. FEM simulácia procesu ťahania postupovým nástrojom bez a so stupňom kalibrovania 5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a prínosu pre výrobnú prax Téma je určená pre bakalára Michala Žáka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-OAT Machining and Forming Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.