21. 8. 2019  15:25 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Reaktívne spracovanie zmesí PLA/PHB
Názov témy anglicky: Reactive processing of the PLA/PHB mixture
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na výber vhodného typu PLA a zmäkčovadla za účelom štúdia reesterifikačných reakcií medzi jednotlivými zložkami počas spracovávania zmesí.Študovať sa budú tiež reologické,fyzikálno-mechanické a termické vlastnosti PLA/PHB zmesí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-VLATE vlákna a textil-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.