14. 10. 2019  2:48 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hyper-encryption
Název tématu anglicky: Hyper-encryption
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Hyper-encryption je technika umožňujúca dvom komunikujúcim stranám, na základe zdieľaného kľúča, vytvárať náhodný prúdový kľúč z dát získaných z množstva dostupných verejných serverov pomocou špeciálne definovaného protokolu. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku "hyper-encryption" 2. Implementujte prototyp realizujúci hyperencrytion. 3. Experimentálne overte realizované riešenie, simulujte rôzne útoky. 4. Vyhodnoťte realizované riešenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.