Jul 20, 2019   9:47 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa Zeme
Title of topic in English: Temporal variations of the Earth's gravity field in terms of spherical harmonics
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Summary: Sférické harmonické funkcie sú azda najčastejšie používaným matematickým aparátom na popis globálneho gravitačného poľa Zeme. Globálne geopotenciálne modely Zeme, ktoré sú založené na rozvoji gravitačného potenciálu do radu sférických harmonických funkcií, umožňujú aproximáciu nielen statického gravitačného poľa Zeme, ale aj jeho časových variácií, obzvlášť jeho dlhovlnnej zložky. Cieľom bakalárskej práce je teoretické oboznámenie sa s matematickým aparátom sférických harmonických funkcií a s ich využitím na popis gravitačného poľa Zeme a jeho časových variácií. Nadobudnuté teoretické poznatky budú následne numericky aplikované na reálne dáta.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCEB-GG1 Global Geodesy 1