Jun 26, 2019   10:35 a.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Sférické harmonické funkcie vo fyzikálnej geodézii
Title of topic in English: Spherical harmonics in physical geodesy
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Summary: Sférické harmonické funkcie sú jedným zo základných matematických aparátov, ktoré sa využívajú vo fyzikálnej geodézii. Ich praktická aplikácia je predovšetkým v modelovaní globálneho gravitačného poľa a jeho časových variácií. Svoje využitie však majú aj v modelovaní tvaru Zemského povrchu. Bakalárska práca je zameraná na 1) teoretické oboznámenie sa so základnými vlastnosťami sférických harmonických funkcií a 2) ich praktickú aplikáciu v oblasti modelovania gravitačného poľa a topografie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCEB-GG1 Global Geodesy 1