4. 8. 2020  16:28 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza a Vizualizácia dát so senzoru LIDAR
Názov témy anglicky:
Visualization and Analysis of LIDAR Data
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je spracovanie prichádzajúcich dát s laserového senzoru LIDAR a ich vizualizácia pomocou grafického rozhrania. Úlohy: • Podrobne sa zoznámte s princípmi merania vzdialenosti pomocou laserového senzoru. • Analyzujte dostupné snímače LIDAR na trhu a vyberte vhodný snímač pre potreby práce. • Vyberte vhodný systém pre spracovanie a vizualizáciu dát. • Prepojte vybraný systém so senzorom, vyberte vhodný spôsob komunikácie a analyzujte prichádzajúce dáta. • Navrhnite a realizujte aplikáciu, ktorá bude pomocou grafického rozhrania vizualizovať prijaté dáta. • Vyhodnoťte vaše výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.