Oct 22, 2019   6:39 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Title of topic in English: Risk analysis of selected technical devices in Center of Excellence of 5-axis machining.
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Buranská, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eva Buranská, PhD.
Summary: S rizikami sa stretávame denne, či už ide o zariadenia, nebezpečné látky, v bežnom živote (a tie si často neuvedomujeme). Riziká môžu ohrozovať : materiálne hodnoty, ale aj ľudské životy. Akákoľvek činnosť v sebe nesie riziká, preto ich treba poznať, analyzovať (vedieť ako môžu pôsobiť), následne riadiť aby sa dali eliminovať. Predmetom diplomovej práce bude analýza rizík na vybraných technických zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v Centre excelentnosti 5-osového obrábania aplikáciou dvoch konkrétnych metód.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.