May 24, 2019   11:22 p.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Environmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDM
Title of topic in English: Environmnetal and safety aspects of FDM additive technology.
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Buranská, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eva Buranská, PhD.
Summary: Fused Deposition Modeling (FDM) – je jednou z najrozšírenejších metód profesionálnej 3D tlače, ktorá zároveň stála pri zrode celého hnutia lacných 3D tlačiarní, ktoré využívajú ich odvodeniny (napríklad FFF používaná v projekte RepRap). Princíp FDM spočíva v tavení plastu alebo kovu vo forme vlákna vnútri extruznej hlavy, ktorá taveninu vytláča na podložku a svojím pohybom v dvoch osiach postupne nanáša veľmi tenkú vrstvu materiálu v rovine horizontálneho prierezu budúceho výrobku. Po nanesení celej vrstvy sa podložka zníži o hrúbku vrstvy vo vertikálnej osi a postupné nanášanie pokračuje nanovo až do vytvorenia celého produktu.Najčastejšie používanými materiálmi pre FDM sú termoplasty ABS a PLA. Predmetom bakalárskej práce bude vytvorenie hĺbkovej analýzy existujúcich poznatkov z oblasti environmentálnych a bezpečnostných dopadov uvedenej technológie.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IBE Integrated Safety-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.