21. 10. 2020  13:05 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Environmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDM
Název tématu anglicky: Environmnetal and safety aspects of FDM additive technology.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Eva Buranská, PhD.
Abstrakt:
Fused Deposition Modeling (FDM) – je jednou z najrozšírenejších metód profesionálnej 3D tlače, ktorá zároveň stála pri zrode celého hnutia lacných 3D tlačiarní, ktoré využívajú ich odvodeniny (napríklad FFF používaná v projekte RepRap). Princíp FDM spočíva v tavení plastu alebo kovu vo forme vlákna vnútri extruznej hlavy, ktorá taveninu vytláča na podložku a svojím pohybom v dvoch osiach postupne nanáša veľmi tenkú vrstvu materiálu v rovine horizontálneho prierezu budúceho výrobku. Po nanesení celej vrstvy sa podložka zníži o hrúbku vrstvy vo vertikálnej osi a postupné nanášanie pokračuje nanovo až do vytvorenia celého produktu.Najčastejšie používanými materiálmi pre FDM sú termoplasty ABS a PLA. Predmetom bakalárskej práce bude vytvorenie hĺbkovej analýzy existujúcich poznatkov z oblasti environmentálnych a bezpečnostných dopadov uvedenej technológie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.