Oct 22, 2019   7:56 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava
Title of topic in English: Improving the overall effectiveness of the assembly line V10 based on the application of OEE principles in the factory ZF Slovakia, a.s., Trnava
State of topic: approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Summary: 1. Aktuálny stav a analýza literatúry v rámci metód zlepšovania celkovej efektivity montážnych liniek. 2. Analýza aktuálneho stavu montážnej linky V10 vo firme ZF Slovakia, a.s., Trnava." 3. Návrh riešení pre optimalizovanie celkovej efektivity montážnej linky V10. 4. Výber a použitie simulačnej metódy pre overenie návrhov analyzovanej prípadovej štúdie 5. Zhodnotenie návrhov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VZS Production Devices and Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.