23. 9. 2019  6:42 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava
Názov témy anglicky: Improving the overall effectiveness of the assembly line V10 based on the application of OEE principles in the factory ZF Slovakia, a.s., Trnava
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Abstrakt: 1. Aktuálny stav a analýza literatúry v rámci metód zlepšovania celkovej efektivity montážnych liniek. 2. Analýza aktuálneho stavu montážnej linky V10 vo firme ZF Slovakia, a.s., Trnava." 3. Návrh riešení pre optimalizovanie celkovej efektivity montážnej linky V10. 4. Výber a použitie simulačnej metódy pre overenie návrhov analyzovanej prípadovej štúdie 5. Zhodnotenie návrhov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VZS výrobné zariadenia a systémy-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.