Oct 16, 2019   4:27 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh montážneho postupu vytlačovacieho agregátu
Title of topic in English: Design of an assembly procedure for the extruder
State of topic: approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce bude navrhnúť spôsob spracovania konštrukčných dát pre potreby tvorby moderného postupu montáže/stavby vytlačovacieho agregátu u zákazníka, realizovanej externou firmou. Vytvorené dáta budú slúžiť aj pre ďalšie určenie, ako napríklad pre spracovanie sprievodnej dokumentácie, technický popis zariadenia, návod na údržbu a opravy stroja, katalóg náhradných dielov atď. Takto spracované dáta budú súčasťou novej, modernej „ sprievodnej“ dokumentácie. Riešenie práce bude prebiehať v podniku Konštrukta Trenčín. Pre tvorbu postupu a dát je potrebné využiť SW prostriedky firmy KTT a.s., Catia v6 a Catia Composer. Zadanie práce: 1 Výrobný profil a program firmy 2 Súčasný stav 3 Návrh montáže vytlačovacieho agregátu 4 Zhodnotenie navrhovaného riešeniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VZS Production Devices and Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.