Oct 20, 2019   10:53 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh montážneho postupu nožníc strihacej linky
Title of topic in English: Design of the assembly procedure of the scissor line
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Summary: Nožnice strihacej linky (SLO ) sú hlavné zariadenie strihacej linky oceľokordu, ktorej funkciou je strihať a ďalej spracovať pogumovaný oceľokord pre potreby výroby pneumatík. Úlohou diplomovej práce bude navrhnúť spôsob spracovania konštrukčných dát pre potreby tvorby moderného montážneho postupu, ale s využitím aj pre ďalšie určenie, ako technický popis zariadenia, návod na údržbu a opravy stroja, katalóg náhradných dielov atď. Takto spracované dáta budú súčasťou novej, modernej „ sprievodnej“ dokumentácie. Riešenie práce bude prebiehať v podniku Konštrukta Trenčín. Pre tvorbu postupu a dát je potrebné využiť SW prostriedky firmy KTT a.s., Catia v6 a Catia Composer. Zadanie práce: 1 Výrobný profil a program firmy 2 Súčasný stav 3 Návrh montážneho postupu nožníc strihacej linky 4 Zhodnotenie navrhovaného riešeniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.