15. 10. 2019  13:48 Terézia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh montážneho postupu nožníc strihacej linky
Název tématu anglicky: Design of the assembly procedure of the scissor line
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Abstrakt: Nožnice strihacej linky (SLO ) sú hlavné zariadenie strihacej linky oceľokordu, ktorej funkciou je strihať a ďalej spracovať pogumovaný oceľokord pre potreby výroby pneumatík. Úlohou diplomovej práce bude navrhnúť spôsob spracovania konštrukčných dát pre potreby tvorby moderného montážneho postupu, ale s využitím aj pre ďalšie určenie, ako technický popis zariadenia, návod na údržbu a opravy stroja, katalóg náhradných dielov atď. Takto spracované dáta budú súčasťou novej, modernej „ sprievodnej“ dokumentácie. Riešenie práce bude prebiehať v podniku Konštrukta Trenčín. Pre tvorbu postupu a dát je potrebné využiť SW prostriedky firmy KTT a.s., Catia v6 a Catia Composer. Zadanie práce: 1 Výrobný profil a program firmy 2 Súčasný stav 3 Návrh montážneho postupu nožníc strihacej linky 4 Zhodnotenie navrhovaného riešeniaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.