14. 10. 2019  4:12 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Posúdenie ohrozenia zamestnancov pri oprave a údržbe servomotorov
Názov témy anglicky: Assessing risks to employees in the repair and maintenance of servomotors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na odhalenie možných rizík vyplývajúcich z činnosti spojených s opravou a údržbou servomotorov používaných ako ovládacie prvky. Ide o ich použitie v rôznych technologických celkoch, alebo úsekoch, ako aj ich umiestnenie vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.