May 25, 2019   11:52 a.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík
Title of topic in English: Assessing the level of safety in an explosive working environment at Saneca Pharmaceuticals, a.s. using selected risk analysis methods
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Summary: V uvedenej spoločnosti bude vykonávaný analýza rizík pomocou vhodnej metódy, ktorú si študent vyberie. Hlavné posúdenie rizík bude orientované na možné výbušné pracovné prostredie. Výsledky analýzy prispejú k návrhu vhodných opatrení pre zvýšenie BOZP zamestnancov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IBE Integrated Safety-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.