Jun 19, 2019   3:40 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Polyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budova
Title of topic in English: Multifunctional complex Gumon II - Administrative building
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Vargic
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lukáš Vargic
Summary: Dlhodobo spustnutý areál bývalej chemickej továrne Gumon na okraji centra Bratislavy je priestorom s veľkým potenciálom pre polyfunkčné využitie. Úlohou tejto práce je rámcovo vyriešiť hlavné nároky na prinavrátenie života do tohoto asanovaného areálu. Z hľadiska jeho pešej a autobusovej dostupnosti preriešiť napojenie na blízke centrum a z hľadiska základných funkčných okruhov ho naplniť novou prevádzkou. Podrobnejšie bude navrhnutá samostatne stojaca administratívna budova ako súčasť polyfunkčného areálu. Reflexiou na znečistené územie po dávnom bombardovaní neďalekej Apollky bude materiálové riešenie novej administratívy, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť najvyššej triedy z hľadiska udržateľnosti a energetickej hospodárnosti. Budova bude preto drevostavba, spĺňajúca najvyššie kritéria požiarnej bezpečnosti. Z hľadiska funkčnej náplne pôjde o nový trend v administratíve, a síce coworkingové priestory, umožňujúce vysokú variabilitu a adaptáciu pre rôznych užívateľov. Budova bude obsahovať bližšie nešpecifikované doplnkové priestory, priestory na prenájom, obchod a služby, ako aj technické a hospodárske zázemie. Projektovú dokumentáciu spracujte v rozsahu architektonickej štúdie, použiteľnej ako podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.