Oct 23, 2019   8:41 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Posúdenie vplyvu hlukovej záťaže z cestnej dopravy
Title of topic in English: Assessment of the impact of noise pollution from road transport
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Summary: Práca je zameraná na posúdenie hlukovej záťaže spôsobenej cestnou premávkou, pričom merania sa budú vykonávať vo vybraných mestských častiach. Merania budú vykonané v referenčnom časovom intervale v rámci legislatívy pre získanie relevantných výsledkov. Na základe získaných výsledkov budú navrhnuté príslušné opatrenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.