Jul 16, 2019   6:44 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Posúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v Bratislave
Title of topic in English: Assessment of geomorphological aspects of the Danube river bed and branches in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Summary: Úlohou práce je posúdenie konektivity vôd inundačného územia Dunaja v Bratislave, posúdenie stability brehov pri viacerých alternatívach opevnenia a vytvorenie modelu transportu sedimentov v koryte a priľahlej inundácii. Súvisiacimi cieľmi je zlepšenie ekologických a vodohospodárskych pomerov a kvality života v okolí rieky, prípadne vytvorenie oddychovo-náučnej a rekreačnej trasy v riečnom biotope. Úlohu riešte na úrovni štúdie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.