18. 7. 2019  11:24 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Oceľový členený stĺp
Název tématu anglicky: Steel built-up column
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Abstrakt: Výpočet vnútorných síl a overenie odolnosti jednotlivých komponentov oceľového rámového a priehradového členeného stĺpa okrem osového zaťaženia namáhaného všeobecným zaťažením. Zohľadnenie zodpovedajúcej začiatočnej imperfekcie a všeobecných okrajových podmienokOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.