18. 7. 2019  15:06 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Oceľový členený stĺp
Názov témy anglicky: Steel built-up column
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Abstrakt: Výpočet vnútorných síl a overenie odolnosti jednotlivých komponentov oceľového rámového a priehradového členeného stĺpa okrem osového zaťaženia namáhaného všeobecným zaťažením. Zohľadnenie zodpovedajúcej začiatočnej imperfekcie a všeobecných okrajových podmienokObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.