Aug 26, 2019   2:52 a.m. Samuel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Členený stĺp z hliníkovej zliatiny
Title of topic in English: Aluminium built-up column
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Summary: Výpočet vnútorných síl a overenie odolnosti jednotlivých komponentov hliníkového rámového a priehradového členeného stĺpa okrem osového zaťaženia namáhaného všeobecným zaťažením. Zohľadnenie zodpovedajúcej začiatočnej imperfekcie a všeobecných okrajových podmienokLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CExA Civil Engineering (in english language)-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.