22. 8. 2019  4:55 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Moderné elektrochemické postupy pri analýze liečiv a potravín
Názov témy anglicky: Modern electrochemical procedures in drug and food analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na vývoj moderných elektrochemických postupov v oblasti analýzy liečiv a potravín za využitia miniaturizovaného elektrochemického senzora na báze bórom dopovaného diamantu. Úsilia študenta bude zamerané na validáciu pokročilej elektroanalytickej metódy na stanovenie vybraného liečiva resp. prídavnej látky v potravinárstve.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.