Oct 16, 2019   0:31 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómie
Title of topic in English: Analysis of some periodic phenomena in nature from the perspective of astronomy
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Summary: Prečo sa mení dĺžka dňa v roku, čo stanovuje astronomické ročné obdobia, ako sa mení dĺžka súmraku, prečo nenastávajú periodicky sa opakujúce postavenia prirodzených kozmických telies v rovnakom čase, ako sa určujú periódy a predpovede vybraných cyklických javov, prečo sa zostavujú astronomické ročenky? V práci sa budú hľadať odpovede na tieto otázky skryté v astronómii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.