21. 10. 2019  5:54 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku
Název tématu anglicky: Numerical methods for the solution of optical flow problem
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať návrhom, implementáciou a aplikovaním niektorých metód na numerické riešenie úlohy o optickom toku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.