20. 7. 2019  9:34 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Staticko - dynamická analýza administratívnej budovy.
Názov témy anglicky: Staticko - dynamic analysis of the administrative building.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Abstrakt: Analýza výškovej admnistratívnej budov. Vplyv zemetrasenia na nosnú časť budovy. Vplyv zaťaženia vetrom. Atypický pôdorys budovy tvaru štvrťkruh.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.