21. 10. 2019  21:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie uhlíkatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovanie kontaminantov z odpadových vôd
Názov témy anglicky: Usage of carbonaceous materials as sorbents for the removal of contaminants from waste water
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alica Pastierová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Alica Pastierová, PhD.
Abstrakt: BP práca sa bude venovať novým sorbentom na báze uhlíka (ako napríklad modifikované aktívne uhlie, uhlíkové natotrubice, grafén, oxid grafénu) a ich využitiu pri odstraňovaní kontaminantov z odpadových vôd. Práca je vhodná pre študentov dennej prezenčnej ako aj kombinovanej formy štúdia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.